Thông báo cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi cách thức đăng nhập trên cổng thông tin cá nhân

line
17 tháng 04 năm 2019
Để việc theo dõi, quản lý hồ sơ Người học trên Portal theo đúng chức năng và nhiệm vụ, Nhà trường yêu cầu Người học cập nhật các thông tin cá nhân trên Portal, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thời gian thực hiện:
   - Đối tượng: Người học đang theo học tại trường Đại học Văn Hiến
   - Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 21/04/2019

2. Quy trình cập nhật thông tin:
   - Bước 1: Đăng nhập vào Portal: portal.vhu.edu.vn ⇒ Sinh viên ⇒ Đăng nhập ⇒ Thông tin sinh viên.
   - Bước 2: Cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.
    Lưu ý: Người học cần cập nhật thông tin cần thiết nhất trong lần này là số điện thoại.
   - Bước 3 : Lưu thông tin đã cập nhật.

3. Phương thức đăng nhập mới: 
   - Từ ngày 03/05/2019, Người học sẽ đăng nhập Portal với phương thức như sau: 
    + Truy cập: “portal.vhu.edu.vn” ⇒ “Sinh viên” ⇒ “Đăng nhập” – nhập Tên Đăng nhập (TÊN+MSSV), Mật mã, Số Điện thoại.
Sau ngày 03/05/2019 Người học không đăng nhập được Portal, vui lòng liên hệ trực tiếp tại quầy số 6 – Trung tâm Hỗ trợ người học để được hỗ trợ đăng nhập.

4. Lưu ý
   - “Thông tin hồ sơ Người học” là hệ thống phản ánh những thông tin thiết yếu về Người học, liên quan đến Lý lịch, Bằng tốt nghiệp của Người học sau khi Tốt nghiệp, vì thế Người học phải chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin khi cập nhật (Người học nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên).
   - Sau ngày 03/05/2019, nếu cần điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc thắc mắc về tình trạng Portal, Người học vui lòng liên hệ tại quầy 6 - Trung tâm Hỗ trợ người học hoặc gọi đến Tổng đài 18001568để được hướng dẫn.