Chức năng - nhiệm vụ của Phòng Công tác sinh viên

line
21 tháng 07 năm 2016


I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

* Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Văn Hiến, hoạt động theo định hướng chiến lược và nhu cầu phát triển của Nhà trường.


* Phòng Công tác sinh viên chuyên trách các hoạt động hỗ trợ sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trường Đại học Văn Hiến.


* Phòng Công tác sinh viên được định hướng phát triển là một đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao sự tự tin và niềm tự hào của sinh viên Trường Đại học Văn Hiến. 

 
 II. NHIỆM VỤ

 1. Nhiệm vụ rèn luyện đạo đức, nhân cách, phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm cho sinh viên:

* Thiết lập các chương trình hội nhập dành cho tân sinh viên để giúp các tân sinh viên hội nhập tốt với trường lớp, thích nghi nhanh với phương pháp học tập và sinh hoạt trong môi trường đại học;


* Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, câu lạc bộ, đội-nhóm chuyên môn, sở thích, nhằm tạo cơ hội để sinh viên ứng dụng các kiến thức vào thực tiễn đời sống, từ đó nâng cao năng lực xã hội của sinh viên với thái độ sống tích cực, kỹ năng chuyên nghiệp và kiến thức sâu (về chuyên môn), rộng (về xã hội);


* Tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu tạo lập cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục-thể thao và văn hóa văn nghệ; tổ chức các chương trình sinh hoạt văn thể mỹ nhằm xây dựng phong trào, phát hiện và phát triển tài năng trong sinh viên, qua đó phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.


 2. Nhiệm vụ tổ chức các điều kiện học tập, sinh hoạt, y tế và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự xã hội cho sinh viên:

* Tổ chức thực hiện hoặc vận dụng các chế độ chính sách của Nhà nước đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, các chế độ khác có liên quan đến sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận và thụ hưởng các chương trình tài chính sinh viên, cho sinh viên vay vốn đi học…;

* Là thường trực Hội đồng xét miễn-giảm học phí, tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện các chính sách, chế độ về học phí; chính sách, chế độ đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt; tham mưu, đề xuất, tổ chức các chương trình hỗ trợ đột xuất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn....

* Đề xuất Ban Giám hiệu xây dựng, ban hành, áp dụng Quy chế sinh viên nội trú; phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường tổ chức quản lý khu nội trú và các hoạt động sinh viên tại khu nội trú của Nhà trường

* Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên thường xuyên rà soát, kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các hành vi trong sinh viên ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn của Nhà trường; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

3. Nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên về chỗ ở, việc làm và thực tập:

* Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài trường thường xuyên tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm, các chương trình đào tạo kỹ năng phỏng vấn, tìm việc cho sinh viên;

*Giới thiệu sinh viên đến các doanh nghiệp thực tập;

* Cung cấp thông tin việc làm của các doanh nghiệp cho sinh viên sắp ra trường.

 4. Nhiệm vụ quản lý sinh viên:

* Giải quyết các công việc hành chính cho sinh viên như xác nhận các giấy tờ liên quan đến tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; miễn-giảm học phí tại địa phương...;

* Phối hợp với các khoa trong Trường theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; tổ chức các họat động thi đua; khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích trong học tập, rèn luyện và các họat động khác;

* Là thường trực Hội đồng khen thưởng-kỷ luật sinh viên, đề xuất xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy;

* Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng, ban hành và áp dụng Quy chế rèn luyện sinh viên;

* Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; phối hợp với các khoa, phòng chức năng, Đoàn Thanh Niên tổ chức, xây dựng ban cán sự lớp; làm thẻ cho sinh viên;

* Thống kê, tổng hợp dữ liệu liên quan đến sinh viên;

* Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên;

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Thầy Trần Mạnh Thái - Trưởng Phòng Công tác sinh viên

 

 Cô Phạm Nguyễn Bạch Huệ - Phó phòng Công tác sinh viên - Bí Thư Đoàn Trường 


Thầy Nguyễn Phương Lâm - Chuyên viên Công tác sinh viên - HLV Trưởng Đội tuyển bóng đá VHU

Cô Bùi Thị Ngọc Yến - Chuyên viên Hỗ trợ sinh viên - Phó Ban văn nghệ Khối CB - GV


 


Chị Ngô Tiểu Phụng - Nhân viên Phát triển phong trào sinh viên - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

Cô Nguyễn Diệu Ái - Nhân Viên Hành Chính Sinh Viên 

Thầy Tạ Xuân Vĩnh - Nhân viên Hành chính sinh viên - Phó Bí Thư Đoàn Trường 


Góp ý
quang cao