Hoạt động sinh viên

giới thiệu khoa

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2017 trường Đại học Văn Hiến diễn ra từ ngày 03/01/2017 đến ngày 25/01/2017 với các nội dung: Tết bạn bè, Xuân sẻ chia, Tết trẻ thơ, Xuân chiến sĩ, Xuân kết nối.