Thông báo đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

line
18 tháng 02 năm 2019

Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 3, năm học 2018-2019 như sau:
----------------------------------------------- 
1. Đối tượng đăng ký học phần 
- Sinh viên các khóa tuyển sinh năm: 2016, 2017, 2018 (Cao đẳng, Đại học, Liên thông, Vừa làm vừa học). 
- Sinh viên các khóa trước đăng ký học lại, học cải thiện điểm. 
-----------------------------------------------
2 Nội dung và quy trình thực hiện 
- Sinh viên vào cổng thông tin http://portal.vhu.edu.vn để tra cứu thông tin, chương trình đào tạo, lộ trình đào tạo và xem hướng dẫn đăng ký học phần online và có thể vào đường link này http://qldt.vhu.edu.vn/vi/noi-dung-chuong-trinh để xem Chương trình đào tạo. 
- Sinh viên cần nghiên cứu kỹ các quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thời khóa biểu học kỳ và tư vấn của Cố vấn học tập để đăng ký học phần. 
-----------------------------------------------
3. Kế hoạch thực hiện:
- Thời gian đăng ký học phần thông qua cổng thông tin Portal (online) 
+ Đợt 1 sinh viên khóa tuyển sinh 2016, 2017 (tất cả các hệ) 
 Mở: 9h00, 11/03/2019
 Đóng: 24h00, 14/03/2019 
+ Đợt 2: sinh viên các khóa tuyển sinh 2018 và các khóa trước (tất cả các hệ) 
 Mở: 9h00, 15/03/2019 
 Đóng: 24h00, 18/03/2019 
- P. QLĐT xử lý kết quả và tiến hành hủy các lớp học phần không đủ số lượng trên Portal Sinh viên:20/03/2019
- Sinh viên đăng ký bổ sung các học phần đã đăng ký do lớp học phần bị hủy thông qua cổng thông tin Portal (đợt bổ sung online) 
 Mở: 9h00, 22/03/2019 
 Đóng: 24h00, 24/03/2019 
- Sinh viên liên hệ Trung tâm hỗ trợ người học để làm đơn dành cho các trường hợp đặc biệt (Không mở được lớp, mở lớp ôn tập) : 25/03 – 07/04/2019 
- Sinh viên nộp học phí theo quy định (sau khi đăng ký học phần thành công, sinh viên xem học phí phải đóng trên Portal) : 25/03 – 21/04/2019 
- P. QLĐT chốt thời khóa biểu chính thức: 21/04/2019 
- Thời gian sinh viên bắt đầu học chính thức học kỳ 3: 22/04/2019 
- Sinh viên liên hệ Trung tâm hỗ trợ người học để rút bớt học phần (không b nhận điểm F) theo quy chế nhưng vẫn phải đóng học phí cho những học phần này và không bảo lưu hay hoàn học phí này. Việc rút bớt học phần phải đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định : 22/04 – 29/04/2019 
-------------------------------------------------
LƯU Ý 
Trường hợp tạm dừng học và bảo lưu kết quả học tập từ học kỳ 3 năm học 2018 - 2019: 
 Sinh viên không đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2018 - 2019. 
 Nộp đơn tạm dừng học tại Trung tâm hỗ trợ người học từ ngày 13/05/2019 đến ngày 23/05/2019. 
 Trường hợp có nhu cầu chuyển chương trình đàoo tạo (chuyển ngành học) 
 Nộp đơn tại Trung tâm hỗ trợ người học từ ngày 18/02/2019 đến ngày 28/02/2019. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ người học:
613 Âu Cơ , P. Phú Trung, Q. Tân Phú hoặc qua số hotline 1800 1568