Thông báo V/v bắt buộc sinh viên đeo thẻ sinh viên, làm thẻ mới và thu hồi thẻ giấy

line
23 tháng 12 năm 2016
[THÔNG BÁO KHẨN]
Theo tinh thần của thông báo trước, đến ngày 19/12/2016, "nếu sinh viên không có thẻ sinh viên tích hợp sẽ không được vào trường, không được phép tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu và các hoạt động khác của Nhà trường, đồng thời chịu các hình thức kỷ luật khác theo quy định của Nhà trường"
Vậy, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên hiện tại chưa có thẻ sinh viên tích hợp, vui lòng đến Ngân hàng Sacom (theo danh sách đính kèm) để thực hiện việc nhận thẻ.
Riêng đối với các trường hợp mất thẻ hoặc chưa đăng kí làm, sinh viên đến Ngân hàng Sacom, địa chỉ 549 Điện Biên Phủ để tiến hành thủ tục làm thẻ.
Phòng Công tác sinh viên đã liên hệ và gia hạn thêm thời gian nhận/làm thẻ đến hết 16/12/2016. Vì vậy, yêu cầu sinh viên nhanh chóng thực hiện theo nội dung thông báo. Sau thời gian trên, thẻ sinh viên tích hợp sẽ bị huỷ và Phòng Công tác sinh viên sẽ không giải quyết bất kì trường hợp nào.
Riêng đối với sinh viên khoá tuyển sinh 2016, Phòng Công tác sinh viên sẽ ra thông báo nhận thẻ vào đầu tháng 1/2017

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây