Thông báo V/v Tổ chức bình chọn và tuyên dương gương “Sinh viên Văn Hiến điển hình”và Danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt, công tác giỏi”năm học 2015 -2016

line
14 tháng 12 năm 2016
Nhằm tuyên dương, khen thưởng các các nhân xuất sắc trong học tập và rèn luyện; tuyên dương và tạo động lực cho các Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các lớp, khóa học tổ chức bình chọn gương sinh viên Văn Hiến điển hình và Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt, công tác giỏi, năm học 2015-2016 như sau:
1. Lĩnh vực tuyên dương
- Gương sinh viên Văn Hiến điển hình.
- Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt, công tác giỏi.
2. Đối tượng bình chọn
Sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy. Các gương điển hình sinh viên được bình chọn và tuyên dương căn cứ vào kết quả học tập và thành tích hoạt động phong trào của năm học 2015-2016 (Sinh viên đã tốt nghiệp năm 2016 vẫn thuộc đối tượng bình chọn).
3. Tiêu chuẩn
3.1. Tiêu chuẩn chung
- Là sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy đang theo học tại Trường Đại học Văn Hiến.
- Chấp hành tốt các nội quy, quy định của Nhà trường và của pháp luật Nhà nước. 
- Điểm trung bình chung năm học 2015-2016 chỉ tính lần thi thứ nhất, không tính các trường hợp thi lại, nợ môn, đang bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xét kỷ luật.
- Có những đóng góp cụ thể trong việc xây dựng và phát triển phong trào Sinh viên.
3.2. Tiêu chuẩn cụ thể
a) Gương sinh viên Văn Hiến điển hình.
- Kết quả học tập: Có điểm trung bình chung năm học 2015-2016 từ 8.0 trở lên (đối với thang điểm 10) hoặc từ 3.5 trở lên (đối với thang điểm 4).
- Là sinh viên 5 tốt, năm học 2015-2016.
b) Danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt, công tác giỏi”
- Kết quả học tập: Có điểm trung bình chung năm học 2015-2016 từ 7.0 trở lên (đối với thang điểm 10) hoặc từ 3.0 trở lên (đối với thang điểm 4).
- Là cán bộ Đoàn – Hội từ cấp chi đoàn, chi hội trở lên, là thành viên trong Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ/ đội/ nhóm. Tham gia tích cực và đạt thành tích (có giấy khen) trong các hoạt động phong trào sinh viên do Đoàn – Hội cấp Trường trở lên tổ chức và hoạt động công tác xã hội ngoài Trường khác như: hiến máu tình nguyện, các chương trình tình nguyện, tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi… 
4. Quy trình bình chọn
- Sinh viên nộp hồ sơ (kèm minh chứng như bảng điểm, bản photocopy đề tài hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học, hình ảnh), … về Văn phòng Đoàn – Hội để xác nhận các thành tích liên quan đến hoạt động phong trào;
- Văn phòng Đoàn tổng hợp các hồ sơ và chuyển về Phòng Công tác sinh viên;
- Phòng Công tác sinh viên rà soát, thẩm định hồ sơ trước khi trình Hội đồng Thi đua khen thưởng và Kỷ luật sinh viên xem xét;
- Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên họp thống nhất danh sách và trình Ban giám hiệu Nhà trường ký quyết định công nhận, khen thưởng.
5. Hồ sơ bình chọn.
- Biên bản xác nhận thành tích hoạt động phong trào của Đoàn Trường. 
- Bản khai thành tích cá nhân (theo mẫu), kèm bản photo các minh chứng (gồm cả hình ảnh minh họa nếu có) cho các thành tích đã đạt.
- Bảng điểm năm học 2015-2016 do phòng Quản lý đào tạo cấp. 
Hạn chót nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/12/2016. Các trường hợp chậm trễ, hồ sơ không đúng thủ tục Phòng Công tác sinh viên không giải quyết.
* Ghi chú: các loại giấy tờ liên quan được bỏ vào trong một bìa hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, lớp và Hồ sơ bình chọn danh hiệu nào.
6. Hội đồng bình chọn
Hội đồng bình chọn là Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên của Trường 
7. Hình thức tuyên dương
- Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ tuyên dương những gương điển hình sinh viên. Thông tin được đưa trên website Nhà trường và các phương tiện truyền thông khác.
- Dự kiến thời gian tổ chức Lễ tuyên dương: 09/01/2016.
- Gương điển hình sinh viên được tặng Giấy khen do Hiệu trưởng ký, có mức thưởng kèm theo. 
Góp ý